Førerapport 27.02.2017

Høvik-Oslo (E18)

  • Sandviksveien Blommenholm-Lysaker: bart, vått, noe slaps og mye salting.
  • Lysaker-Aker Brygge: bart og mye salt

Jan Henrik

Bærumsveien

  • Bløtt!

Per