Førerapport 22.02.2017

Bærumsveien

  • Gang- og sykkelveien langs Bærumsveien var ikke ryddet på distansen Bekkestua – Lysakerelven.
  • Det heller ikke ryddet fra Lysakerelven til Vækerøveien, ei heller bort langs Ullern Gårds vei. Langs
  • Ring 3  (vestsiden) var det ikke ryddet fra Blokkajordet og forbi Radiumhospitalet.
  • Det var ikke ryddet langs Ring 3 fra Radiumhospitalet til Smestad (østsiden).

Det var i grunnen særdeles utfordrende å ta seg frem på hele distansen slik veien som var ryddet ble heller benyttet enn gang og sykkelveien.

Per

Høvik-Oslo (E18)

  • Relativt bra forhold strekningen Høvik-Lysaker kl 05:30 da det var brøytet/saltet og kun tynt snedekke.
  • G/S-veien langs E18 fra Lysaker til Oslo sentrum delvis børstet/saltet men litt tyngre enn vanlig der traktoren ennå ikke hadde kommet til.
  • Skikkelig dårlig Oslo sentrum-Majorstuen med mye brøyt i sykkelfeltene og slaps pga mye salt.

Jan Henrik

Sandvika - Oslo

  • Kommunale veier fra Emma Hjorth til Bjørnegårdsvingen hadde is og uberegnelig snø. Som kommunen reder må vi sykle.
  • Fra Bjørnegårdsvingen til Lysaker var jeg på fylkets veier som Statens vegvesen hadde gjort en fortrefflig jobb på i samarbeid med bilene som hadde blandet ut saltet og kastet bort slapset. Fortauet langs Sandviksveien var ikke påbegynt, så stor forståelse for fotgjengere i sykkelfeltet.
  • På sykkelveien fra Lysaker til Aker brygge hadde de ikke rukket å gjøre så mye, men fordi det alltid holdes rent (svart asfalt), gikk det greit å sykle der.

Øystein