Førerapport 10.02.2017

Bærumsveien

  • Gang- og sykkelveien var ryddet på distansen Bekkestua – Lysakerelven. Jeg møtte traktoren på Bekkestua litt etter kl 7.
  • Det var OK fra Lysakerelven til Vækerøveien og bort langs Ullern Gårds vei.
  • Langs Ring 3 (vestsiden) var det ryddet fra Blokkajordet og forbi Radiumhospitalet.
  • Det var ennå ikke ryddet langs Ring 3 fra Radiumhospitalet til Smestad (østsiden), men det var helt OK å ta seg frem. Jeg møtte traktoren som bare hadde kommet til Radiumhospitalet.
  • Monolitveien fra Smestad til Frognerparken var ikke ryddet. 

Per

Sandviksveien

  • Vått og godt saltet langs Sandviksveien i hvert fall fra Blommenholm og innover.
  • Man bør være oppmerksom på at det kan ligge is under nysneen på de mindre sideveiene.

Jan Henrik