Vedlikehold sykkelfelt Asker og Bærum

E-post til Statens Vegvesen 21. desember 2016

Under de rådende klimaforhold samler det seg mye grus i sykkelfeltene I Asker og Bærum. For å unngå punkteringer og opprettholde interessen for vintersykling er det derfor viktig med skikkelig vedlike av sykkelfeltene, det vil feiing. Jeg har i hvert fall merket meg veldig mye grus i sykkelfeltene på begge siden av veibanen i: Markalléen, Sandviksveien mellom Sarbuvollveien og Blommenholm og Billingstadsletta. Håper dere kan få gjort et krafttak rundt dette snarest.

Som tidligere nevnt er vi lite happy med at det strøs med singel på de kombinerte gang/sykkelveiene og også i år har jeg hatt gleden av punkteringer blant annet på Fornebu. Vi foreslår at dere fremover prøver å strø grus kun på den ene siden av G&S-veiene så syklistene får en mulighet til å unngå den verste grusen selv om den etter hvert blir dratt utover. Videre er det unødvendig å gruse sykkelveier der det er separate sykkel- og gangveier, som f. eks på deler av Fornebu. Vintersyklistene benytter piggdekk og får nok feste av den grunn.

Med hilsen

Jan Henrik Andresen
Leder SLF Asker og Bærum

Svar fra SVV (Erik Skiaker Lykseth)

Vår entreprenør er bedt om å iverksette nødvendige tiltak for å fjerne grus i sykkelfelt og forventer at dette vil bli ivaretatt innen kort tid.
 
Når det gjelder «oppdelt» grusing skal vi ta med oss innspillet og se om og hvordan noe slikt kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Resultat

Strekningen ble feid torsdag kveld (22.12.16).

Lokallaget takker SVV for rask oppfølging