Vintervedlikehold i Bærum

Bærum kommune plan for vedlikehold vinteren 2016-2017

"Sykkel i Bærum" har publisert på sin Facebook side kommunens plan for vinterdrift.

Det vil være bar sykkelveistandard på over 1 mil av sykkelveinettet mellom Rykkinn og Oslo. I tillegg gjøres det en ekstra innsats langs E18 mellom Sandvika og Lysaker. Satsingen er en del av et pilotprosjekt hvor Akershus fylkeskommune ønsker å avdekke hvilke effekter økt vinterdrift har for brukerne.

Du kan følge diskusjonen på Facebook ved å klikke på bildet over.