Førerapport 13.01.2016

Bærumsveien

  • Gang- og sykkelveien langs Bærumsveien var IKKE ryddet kl 07.15 i dag på distansen fra Bekkestua til Jar.
  • Det var dårlige forhold fra Ringstabekk til Jarmyra siden saltholdig masse hadde blitt kastet inn på gang- og sykkelveien fra veien.
  • Svart asfalt fra Jar til Oslo kommunegrense ved Lysakerelven.
  • Det var også greit langs Ring 3 (vestsiden ved Radiumhospitalet) og forbi Smestaddammen.
  • Monoltiveien fra Smestad til Frognerparken var bra.
Per