Prosjekt svart asfalt

Ny supermaskin skal gi syklistene svart asfalt

For at Bærum kommune skal oppnå vedtatte mål om økt sykkelandel er det viktig å legge til rette for sykkel gjennom hele året.

I vinter skal en ny snøryddemaskin testes ut i Bærum kommune. Alt-i-ett-maskinen, som brøyter, koster og salter i én operasjon, skal sørge for bar sykkelvei mellom Bekkestua og Stabekk. Prosjektet er en pilot for å teste ut mulighetene for å skape bedre forhold for vintersyklistene.

Oppstart er torsdag 17. desember 2015. Strekningen med «svart asfalt» er på 1700 meter og skal testes mot to referansestrekninger: én strekning på 150 meter som skal brøytes og kostes like ofte som pilotstrekningen, men som ikke skal saltes, og én referansestrekning med vanlig standard.

Strekningen vil bli skiltet. Arbeidet vil bli dokumentert grundig for å høste erfaringer.

Bærum kommune ønsker å høre hva syklistene selv mener om standarden på sykkelveiene vinterstid. Kommunen ønsker derfor å knytte til seg syklister som sykler på strekningen vinterstid, for å få deres tilbakemeldinger.

Syklistene som ønsker å delta bør sykle jevnlig, og gjerne ha syklet strekningen tidligere vintre. Etter endt sesong vil det bli sendt ut et spørreskjema, med trekning av gavekort fra en lokal sportsforretning. Kommunen er også interessert i tilbakemeldinger underveis.

Vil du være med? Meld fra til: havard.eriksson(at)baerum.kommune.no.