Førerapporter bli nå Twittret

Lokallagets førerapporter blir publisert via Twitter

Våre førerapporter blir nå i hovedsak lagt ut på Twitter og ikke på hjemmesiden. Årsaken er at vi på denne måten får raskere spredt et budskap.

Dersom du ønsker å få førerapportene automatisk inn til din Twitter-feed må du "følge" @ABsyklistene

Vår Twitter feed er også synlig på hjemmesiden.