Status feiing

Feiing av G/S vil snart starte

Vi har fått følgene svar fra Statens Vegvesen:

Oppstart av renhold avhenger litt av hvor mye nedbør og hvilke temperatur som kommer den nærmeste tiden. Slik det ser ut nå er det planer om å begynne feiing neste uke. Fokus vil da være de mest benyttede sykkelfelt og gang og sykkelveger hvor snøen har blitt borte.

I følge de som følger opp arbeidene skal entreprenøren som arbeider på gang og sykkelvegen langs fv. 160 asfaltere denne i full bredde mellom Egne Hjems vei til Jens Rings vei før påske. Da med forbehold om at vær og føreforhold egner seg for dette.

Med helsing

Erik Skiaker Lykseth
Statens Vegvesen

Svar gitt pr e-post 4. mars 2015