12.03.2013 Førerapport Bærum - Oslo

Høvik-Markalléen-Prof. Kohtsvei-E18 Lysaker-Aker Brygge

Temperatur kl 05:30 på Fornebo var -7,1°.
 • Småveiene i Bærum er stort sett bare.
 • Høvik-Lysaker: Greie forhold, til dels tørr asfalt. Vær obs på isansamling som fortsatt ligger i østre ende av sykkelfeltet i Markalléen.
 • Forneboringen: G&S veiene stort sett dekket av sne/is men godt strødd med singel. Bilveiene er bare med noen langsgående striper av is.
 • Lysaker-Aker Brygge: Sort asfalt og stort sett bart . Mellom Vækerø og Maxbo er det fortsatt en god del is så vær obs. Isdammen ved Statoilbygget er mindre og mulig å passere uten problemer. Ved vestenden av Maxbo er det fortsatt isansamlinger så ta det rolig i nedoverbakken der.

Jan Henrik

Bærumsveien - Ring 3 til Helsfyr

 • Bærumsveien fra Brynsveien – Kirkeveien: delvis bart, noen steder vinterføre (godt strødd)
 • Bærumsveien fra Kirkeveien – Jarkrysset: stedvis godt vinterføre (strødd), men mange og lange strekninger med speilglatt is (smeltevann) – mange utfordringer!
 • Bærumsveien fra Jar-krysset til Vækerøveien: for det meste bart, nysaltet, noe is (på østsiden av Lysakerelven)
 • Ring 3: for det meste bart, men noen strekninger med is
 • Lørenveien (vest): holke og issvuller – dype hjulspor – mange utfordringer her. I praksis kun ett kjørefelt p g a is og parkerte biler
 • “Selvaag”: omkjøringen fremdeles dårlig skiltet
 • Bommene: fremdeles bare en bom som er avkuttet. Venter på resten

Morten