Ny asfalt mellom Sandvika og Slependen

Asfaltarbeidene ble på Slependen-siden gjennomført vår/tidlig sommer 2012.

Ny asfalt på strekningen var veldig kjærkomment, i det det tidligere dekket var veldig humpete, sprukkent og ga veldig mange slag for oss syklister. Nå er det bare å håpe at grunnarbeidet er gjort grundig nok, slik at ikke en vinter er nok til å bringe strekningen tilbake til «før-tilstanden».

Foto: Jostein Birkelund

Sandvika-siden ble utbedret i slutten av september 2012. Veldig kjærkomment nytt dekke her også, etter at den gamle asfalten i lang tid hadde vært full av hull med skarpe kanter, sprekker og humper. Et sted på strekningen har dessuten vært problematisk ved nedbør, i det en omfangsrik og til dels dyp vanndam har samlet seg der. Men – det spørs vel om dette problemet er helt løst. Resultatet av neste store regnskyll må studeres først.

Foto: Jostein Birkelund

SLF Asker og Bærum sier på syklistenes vegne takk!