Sykkelfelle mellom Maritim og DesingA

Fare for "Slagebitt" mellom Maritim og DesingA

Dypt hull skaper problemer Ikke lett å se hullet

 

Når en kommer syklende er det enda vanskeligere å se sykkelfellen.

 

En annen sykkelfelle er utformingen av denne brua med støttepillar som står veldig nær et tungt traffikert område.

Er det noen som har kræsja inn i den? I så fall… veldig problematisk