Fare for grus

E-post til Statens Vegvesen

SLF Asker og Bærum har sendt e-post til Statens Vegvesen med oppfordring til å feie følgende strekninger:

 • FV168 (Gml. Ringeriksvei) mellom Griniveien og Edelgranveien: mye grus ta også med starten av G&S veien vestsiden av rundkjøringen på Griniveien.
 • FV168 parkeringsplassen vis-a-vis Stein gård
 • FV168 Steinshøgda inn- og utkjørsler Kolsåsbakken
 • FV156 (Markalléen) mellom Strand og Prof. Kohtsvei, særlig mye grus i sykkelfeltet på nordsiden av veien
 • FV157 (Sandviksveien) mellom Høvik og Blommenholm, en del grus i sykkelfeltene på begge sider – spesielt mye ved av/påkjøring til E18 på Høvik
 • FV201 (Billingstadsletta), grus i sykkelfelt og G&S vei
 • FV167 (Røykenveien) mye grus og jord på G&S veien mellom ml Røykenvei og Løvhaugen

Vi har også gitt melding om sykkelfeller på følgende strekninger:

 •  FV168 (Gml Ringeriksvei) G&S vei ved Steinstjernet: Nivåforskjell 20-30 cm mellom venstre og høyre del av veien
 • FV168 (Lommedalsveien): Fortau skjevt, humpete, full av sprekker og delvis utrast rett syd for rundkjøringen ved Bærums Verk
 •  FV168 (Lommedalsveien) mellom 714 og Gml Lommedalsvei: G&S vei meget skjev og humpete etter mange års telehiv etc.
 • FV167 (Røykenveien) G&S vei ved Eidsletta 100 m nord for Løvhaugen: kraftig hump (røtter under veien?)