Førerapport 05.02.2014

Høvik-Aker Brygge

  • Enkelte partier med minimal dekke av nysne, ellers bart,vått og saltet. Sykkelfeltene stort sett tilgjengelige.
  • Gang & sykkelveier på Fornebo stort sett bare eller tynt snedekke..

Temperaturen på Fornebo kl 05.00 var +0,8.

Jan Henrik