Markalléen

Markalléen anleggsområde

E-post til Statens Vegvesen 17.09.2013

Legger ved et par bilder tatt kl 15:30 i går ettermiddag. Selv om fortauet er ledig er ikke dette dimensjonert for å håndtere mengden av syklister som ferdes her morgen og ettermiddag. Øst på dette veistykket (omtrent ved Markalléen 44) ligger det store mengder grus og dritt i veibanen, mye av dette blir til søle når det regner. Som tidligere nevnt ligger det også grus i sykkelfeltet på vestsiden fra utkjøringen til anleggsområdet og helt opp til rundkjøringen på Høviklokket.  BEGGE OMRÅDENE MÅ FEIES DAGLIG før ettermiddagsrushet kommer av syklister.

 

Vi synes det er uakseptabel at anleggsarbeidene nå til de grader går på bekostning av transportsyklistenes interesser og ber om at forholdene tas opp med Jernbaneverket/Skanska umiddelbart og at de påpekte forhold tas tak i umiddelbart.

Med hilsen

Jan Henrik Andresen, Leder SLF Asker & Bærum

Svar fra Statens Vegvesen

Jeg tror det er vanskelig å optimale forhold for alle trafikanter så lenge en så stor utbygging av Høvik stasjon foregår.

Anlegget skal stå ferdig ved årsskifte 2014/2015.

Jeg synes det er bra at Dere tar dette opp, men om en klarer få innfridd ønskene om å flytte gjerdet lenger inn slik at veibanen blir bredere vet jeg ikke.

Rengjøring av vei er entrepenørens ansvar. Dette tas opp av Statens vegvesen i løpet av dagen.

Kåre Hverven