Bærumsveien fra Jar til Vækerøveien

Dårlig rengjøring av G/S

Vi venter fremdeles på rengjøringen av gang- og sykkelveien langs Bærumsveien fra Jar til Vækerøveien. Jeg viser til gjentatte henvendelser til Vegvesenet om problemet med «gjengrodde» sluk på kommunegrensen. Jeg undres  over sendrektigheten.

Vegvesenet må se til at sluk både i veibanen og på gang- og sykkelveien renses på kommunegrensen.

Det er lite poeng i å rense på gang- og sykkelveien når det ligger et basseng på utsiden i veibanen som bilene denne strekningen «pløyer» inn på gang- og sykkelveien når de passerer.

På den positive siden er det feid på gang- og sykkelveien langs Sørkedalsveien fra Smestad og til Røa. Slukene er renset, og det ser bra ut.