Lokallaget er oppløst

På årsmøtet den 30.6.2018 vedtok SLFAB å oppløse seg med virkning fra 30.6.2018. Grunnen var at det ikke var mulig å finne medlemmer til styret.

Morten I Kerr vil fungere som lokalkontakt

SLF sentralt er informert.

Hjemmesiden vil være operativ fram til juni 2019. Facebookgruppen opprettholdes inntil videre.