Lokallaget er oppløst

På årsmøtet den 30.6.2018 vedtok SLFAB å oppløse seg med virkning fra 30.6.2018. Grunnen var at det ikke var mulig å finne medlemmer til styret.

Morten I Kerr vil fungere som lokalkontakt

SLF sentralt er informert.

Hjemmesiden vil være operativ fram til juni 2019. Facebookgruppen opprettholdes inntil videre.

Styret i SLF Asker og Bærum

Lokallaget er oppløst

På årsmøtet den 30.6.2018 vedtok SLFAB å oppløse seg med virkning fra 30.6.2018. Grunnen var at det ikke var mulig å finne medlemmer til styret.

Morten I Kerr vil fungere som lokalkontakt for SLF.

Tidligere styre i SLFAB:

Mai 2017 - juni 2018

Valgt på årsmøtet 31 .mai 2017

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder: Morten I Kerr

Kasserer: Per Sannerud

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Håvard Almeida Eriksson

Desember 2015-mai 2017

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder: Enno Swets

Kasserer: Per Sannerud

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Morten Kerr

November 2013-desember 2015

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder og kasserer: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Øystein Bjurholt, Per Sannerud og Enno Swets

Varamedlem: Morten Kerr

November 2012-november 2013

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder og kasserer: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud og Enno Swets

Varamedlem: Morten Kerr

Oktober 2011 - november 2012:

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Kasserer: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud

Varamedlem: Morten Kerr

September 2010 - oktober 2011:

Leder: Jan Henrik Andresen

Nestleder: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Liv Aastorp, Øyvind Solem og Jostein Birkeland

Varamedlem: Morten I Kerr

Valgkomité: Anders Ekeland, Øyvind Solem og Morten I Kerr

Interimstyret

Interimsstyret virket fra april til september 2010.

Leder: Morten I Kerr

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Frode Borhaug, Arthur Edgar Jones, Åse Margrethe Sogstad, Øyvind Solem, Anders Ekeland

Valgkomité: Anders Ekeland, Øyvind Solem, Åse Margrethe Sogstad og Frode Borhaug.

Interimsstyret:

Interimstyret

Syklistenes Landsforening Asker og Bærum

Vår visjon

Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum skal jobbe for å gjøre sykling attraktivt for folk flest.

Lokallagets visjon innebærer at vi vil jobbe for at flest mulig sykler i tillegg til arbeidet med å skape god framkommelighet for syklistene.

Lokallagets viktigste oppgaver vil være:

  • Få flere til å sykle
  • Samarbeid med kommunene for å sikre sammenhengende, skiltede sykkelruter og bedre helårsvedlikehold;
  • Påvirke politikere i Asker og Bærum kommuner og Akershus Fylke, samt samarbeid med administrasjonen i kommunene og Statens Vegvesen for å sikre sammenhengende godt skiltede sykkelruter og bedre helårs vedlikehold og fremkommelighet;
  • Høringsinstans i forbindelse med reguleringsplaner;
  • Synliggjøring av sykkelforholdene i kommunene;
  • Sykkelvei-inspeksjoner;
  • Medlemsverving

Innmelding til Syklistenes Landsforening og automatisk bli medlem i Asker og Bærum lokallag dersom din adresse er i Asker og Bærum.

Les mer: Syklistenes Landsforening Asker og Bærum