Styrereferat 19.04.2018

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 19.04.2018
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Morten I. Kerr, Øystein Bjurholt og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 08.02.2018
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 08.02.2018

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 13.04.2018: 13.966 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • SLF organisasjonsseminar 17. mar 2018: Lokallaget var representert med Morten I. Kerr. Hovedtema for seminaret var hvordan påvirke politikerne.
 • Asker kommune dialogmøte: Lokallagets leder deltok på dialogmøtet. Referat fra møtet vil bli publisert når vi mottar dette fra Asker kommune.
 • Innspill til Bærum kommune sin sykkelstrategi. Lokallagets innspill er registrert i kommunes journal.

Kommende aktiviteter

 • Feiing av G/S: Lokallaget gjenntar problemene med samkjøring av feiingen mellom kommunene og Staten Vegvesen.
 • Nasjonal Sykkelkonferanse 4.-5. juni 2018. Lokallaget vurderer å delta på konferansen.
 • Årsmøte i lokallaget: Dato for årsmøtet er satt til 30. mai 2018. Sted: Høvik skole. Årsmøteinnkalling pg -dokumenter vil ble publisert på hjemmesiden.

Eventuelt