Styrereferat 08.02.2018

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 08.02.2018
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Morten I. Kerr, Håvard og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 14.11.2017
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 14.11.2017

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 07.02.2018: 13.966 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Lokallagets innspill til Solveig Schytz og Morten Skauge: "Systembrudd" dvs. steder hvor vintervedlikeholdet ikke er avklart mellom kommunen og Statens Vegvesen. Vårt innspill resulterte i et møte mellom kommunen og SVV hvor det ble bestemt at SVV skulle ta ansvar for de strekninger/steder hvor det tidligere var uklart hvem som hadde ansvaret.
 • Vintervedlikehold: En generell betrakning er at det bør bli en bedre kommunikasjon mellom kommunene (Oslo og Bærum). Ofte opplever syklistene at brøyting stopper ved kommunegrensen, noen ganger er snøhaugene markante. Prosjektet "Svart asfalt" har fungert bra i Bærum. Lokallaget registrerer på at det for vinteren 2018/19 ikke blir svart asfalt vest for Bekkestua.
 • Problemssteder i vinter: Griniveien hvor syklistene blir tvunget til å bruke veibanen. Bærumsveien hvor arbeide/graving har resultert i problemer på G/S.
 • Bærum kommune sin sykkelstrategi for perioden 2018-2030 ble lagt fram 6. februar 2018. Lokallaget var representert på møtet.

Kommende aktiviteter

 • Bærum kommune sin sykkelstrategi 2018-2030: Lokallaget vil sjekke at det økonomiske rammevilkår (budsjett) står i samsvar med sykkelstrategien hvert år. SLF Asker og Bærum stiller seg kritisk at planen er å redusere bredden for planlagte sykkelfelt. Lokallaget vil foreslå at hastigheten for biltrafikk blir satt ned på strekninger med smalt sykkelfelt.
 • Temaplan sykkel Asker kommune

Kommende saker

 • SLF organisasjonsseminar, Oslo 17. mars 2018. Lokallaget vil delta på seminaret.
 • Lokallaget vil se videre på planen for Lysaker.

Eventuelt

 • Bike to Work day 2018: 11. februar 2018
 • Bike Expo messe på Helelrudsletta 2.-4. mars 2018
Referat godkjent på styremøte 19.04.201