Styrereferat 14.11.2017

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 17.11.2017
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Per Sannerud, Morten I. Kerr, Håvard Almeida Eriksson og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 11.10.2017
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 11.10.2017

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 13.11.2017: 13.303 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Isdekke på G/S Røykenveien, Heggedal. Lokallagets leder har kommentert dette i Budstikka
 • Innspill til Bærum kommune fra lokallaget: Kvisthauger G/S Parkveien, parkering Riiser Larsenvei, feiing Forneburingen og sykkelvei (rød asfalt) ved Telenor/Accenture.
 • Oppfølging av graving på Bærumsveien
 • Oppsummering fra SLFs Landsmøte 14.-15. oktober 2017

Kommende aktiviteter

 • Bærum kommune sin sykkelstrategi 2018-2030.
 • Temaplan sykkel Asker kommune
 • Lokallaget har fått informasjon om at det ikke er løpende dialog mellom entreprenøren som brøyter for Statens vegvesen og entreprenøren for Bærum kommune. Dette medfører dårlig/redusert vintervedlikehold. Lokallaget vil ta dete opp med Fylkeskommunen og Bærum kommune.

Kommende saker

 • Bærum kommune sin framtidige sykkelstrategi.
 • Lokallaget ønsker også statistikk over bruken av "bysykkel ordningen" i Bærum. Bærum kommune vil bli kontaktet.

Eventuelt

Vedtatt på styremøte 8. februar 2018