Styrereferat 11.10.2017

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 11.10.2017
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Øystein Bjurholt, Per Sannerud, Morten I. Kerr, Håvard Almeida Eriksson og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 16.08.2017
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist
 6. SLF Landsmøte 2017
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 16.08.2017

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 11.10.2017: 13.308 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Markalléen, Bærum: Det er startet et testprosjekt med kollektivfelt fra Lysaker til Sandvika, noe som antas å øke biltrafikken på Markalléen. Lokallaget foreslår at veien blir stengt med bom også i ettermiddagsrushet siden det ikke er tilfredsstillende sykkelfelt på strekningen. Se også artikkel i Budstikka.
 • Veiarbeide Ringstabekk: Lokallaget er bekymret for vintervedlikehold på anleggsplassen siden midlertidig løsning er meget smal. I følge Bærum kommune skal arbeidet være sluttført før vinteren.
 • "Synlig syklist" aksjon: Lokallaget gjennomførte "Synlig syklist" aksjon 10. november 2017. Aksjonen var i samarbeid med Politiet. SLF Asker og Bærum takker Trygg Trafikk for støtte til innkjøp av sykkellykter og Birk Sport for sterkt rabbatterte lyktesett. I alt ble 15 syklister "stoppet" og tildelt lyktesett. Budstikka dekket aksjonen på en god måte.

Kommende aktiviteter

 • "Synlig syklist" askjon høsten 2017. Lokallaget har fått tildelt 5000 kr av Trygg Trafikk for innkjøp av sykkellykter. Lokallaget vil forespørre Birk Sport om rabatterte lykter. "Synlig syklist" aksjon planlegges i samarbeid med Politiet.

SLF Landsmøte 2017

Syklistenes Landsforening avholder landsmøte 14.-15. oktober 2017. SLF Asker og Bærum stiller med tre delegater. Lokallagets styre gikk gjennom sakspapirene for landsmøtet.

Kommende saker

 • Statistikk sykkelhotel: Lokallaget vil ta kontakt med Bane-Nor for å få brukerstatistikk for sykkelhotellene i Asker og Sandvika.
 • Lokallaget ønsker også statistikk over bruken av "bysykkel ordningen" i Bærum. Bærum kommune vil bli kontaktet.
 • Vintervedlikehold 2017/2018: Lokallaget vil forsøke å få en dialog med kommunene og SVV for å diskutere vintervedlikeholdet for den kommende vinter.

Eventuelt

 • Akershus Fylkeskommune Sykkelkonferanse: Dessverre hadde ikke lokallaget informasjon om den avholdte sykkelkonferansen. Lokallaget vil forsøke å delta neste gang Fylkeskommunen arrangerer en slik konferanse
 • Neste møte: (TBA)
Vedtatt på styremøte 14.11.2017