Styrereferat 16.08.2017

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 16.08.2017
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Morten I. Kerr, Håvard Almeida Eriksson og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 03.05.2017
 4. Konstituering av nytt styre i lokallaget
 5. Økonomi
 6. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 03.05.2017

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Konstituering av nytt styre i lokallaget

Styret konstituerte seg i henhold til SLFs vedtekter for lokallag.

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Morten I. Kerr
 • Kasserer: Per Sannerud
 • Sekretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlem: Håvard Almeida Eriksson og Øystein Bjurholt.

Økonomi

Saldo pr. 16.08.2017: 14.314 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Saker fra årsmøtet:
  • Årsmøtet ba styret vurdere samarbeid med velforbundene og naturvernforeningene i Asker og Bærum.
  • Valg av sykkelstativ for utplassering av kommunene.
  • Hva skjer med lokallaget etter sammenslåing av kommunene
 • Oppslag i Budstikka angående utbyggingsplanene for G/S langs Griniveien.

Kommende aktiviteter

 • "Synlig syklist" askjon høsten 2017. Lokallaget har fått tildelt 5000 kr av Trygg Trafikk for innkjøp av sykkellykter. Lokallaget vil forespørre Birk Sport om rabatterte lykter. "Synlig syklist" aksjon planlegges i samarbeid med Politiet.

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA)
Vedtatt på styremøte 11.10.2017