Styrereferat 03.05.2017

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 03.05.2017
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 01.02.2017
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Annet
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 01.02.2017

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 03.05.2017: 15.438kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Ulykkesregister: NUUG som har utviklet systemet , antar en årlig kostnad som overstiger lokallagets budsjett. NUUG vil ta kontakt med SLF for å høre om det sentralt er interesse for et slikt register.
 • Sykkelens dag 2017: Basert på tidligere erfaringer vil ikke lokallaget arrangere sykkelens dag i 2017.
 • Lokallaget stilte med to personer (Jan Henrik og Steinar) på lokallagsseminaret 4. februar 2017.
 • Vedlikehold G/S Bærum kommune: Lokallaget har informert sykkelkoordinator i Bærum kommune om behov for feiing av broen over Sandviksveien fra Gml. Drammensvei og belegg undergang E18 mellom Riiser-Larsensvei/Oksenøyveien.
 • Møte med Solveig Schytz og Statens Vegvesen (29.03.2017): Lokallaget har reagert på endring av vedtatte plan for utbyggingsplaner G/S vei langs Griniveien Eiksveien-Vollsveien. Reduksjon av veibredden på G/S er tatt av Statens Vegvesen alene og er ikke politisk behandlet eller vedtatt.
 • E18 "inspeksjon" med Samferdselsministeren måtte utsettes grunnet snø.

Kommende aktiviteter

 • Vestkorridorprosjektet: Lokallaget vil forsøke å stille på informasjonsmøte 4. mai 2017
 • Ny dato for befaring med Samferdselsministeren
 • Årsmøte 31. mai 2017

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA)
Vedtatt på styremøte 16.08.2017