Styrereferat 11.10.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 11.10.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Per Sannerud og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 14.09.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Annet
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 14.09.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 11.10.2016: 14.243 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Kommentarer og innspill til artikler i Budstikka: Sykkelløsning nye E18 og NAF tilbyr hjelp til elsyklister.
 • Sykkelstativ: Lokallaget har vært i dialog med Ruter og SVV om valg av sykkelstativ som blir plassert ut i Bærum.
 • Lokallaget arbeider med en kravspesifikasjon for et ulykkesregister.
 • Lokallaget har fortsatt forsøket med å få Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre, med på en befaring til ulykkespunkter i våre kommuner.
 • Nyhetsbrev til lokallagets medlemmer om bruk av lys ble sendt 30. september 2016.

Kommende aktiviteter

 • Ulykkespunkter langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre er inviteret til en sykkeltur i rushtiden fra Sandvika til Oslo sentrum. Han har ikke kommet tilbake når det gjelder inspeksjonsturen (ref hva han lovet i Budstikka før sommeren) til tross for flere purringer. Det er derfor vi i stedet prøver å få med samferdselsministeren og Abid Raja.
 • En «synlig syklist»-aksjon i samarbeid med Politiet blir gjennomført 12. oktober 2016. Lokallaget har kjøpt inn sykkellykter for å gi til de syklister som ikke har tilfredsstillende lys på sykkelen.
 • Lokallaget vurderer å flytte årsmøtet til mars/april 2017. Årsaken til dette er både dårlig oppmøte og at sykkelsessongen for mange er avsluttet i november. Ved å flytte årsmøtet til mars/april håper vi å fange interessen til flere.

Annet

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA desember)
Referat godkjent på styremøte 1. februar 2017