Styrereferat 14.09.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 14.09.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Per Sannerud, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 25.05.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Annet
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 14.06.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 14.09.2016: 17.085 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • 12.09.2016 Pendletur med Aftenposten. Representant fra lokallaget deltok og syklet sammen med Aftenposten fra Asker til Oslo. Dessverre ga turen ingen mulighet til å snakke med Aftenposten om lokallagets jobb med å tilrettelegge for syklister i våre kommuner.
 • 04.07.2016 intervju med Morten Kerr i Budstikka.
 • 08.09.2016 Lokallagets leder kommenterer saken i Budstikka hvor en syklist kjører ned og skader en elev.

Kommende aktiviteter

 • Ulykkespunkter langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre er inviteret til en sykkeltur i rushtiden fra Sandvika til Oslo sentrum. Han har ikke kommet tilbake når det gjelder inspeksjonsturen (ref hva han lovet i Budstikka før sommeren) til tross for flere purringer. Det er derfor vi i stedet prøver å få med samferdselsministeren og Abid Raja.
 • Det foreslås også å arrangere en ny «synlig syklist»-aksjon i samarbeid med Politiet. Lokallaget har kjøpt inn sykkellykter for å gi til de syklister som ikke har tilfredsstillende lys på sykkelen.

Annet

 • Årsmøte i lokallaget: Årsmøtet er planlagt avholdt i uke 46/47 2016
 • Nyhetsbrev: Lokallaget vil forsøke å sende ut jevnlig nyhetsbrev på e-post.

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA oktober)
Vedtatt på Styremøte 11.10.2016