Styrereferat 25.05.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 25.05.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Enno Swets, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 07.04.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 07.04.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 25.05.2016: 15.028 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • 20.04.2016: Sykkelkveld i regi av Bærum Kommune. Lokallagets leder deltok på møtet. Se også Invitasjon medvirkningsmøte "Sykkel i Bærum"
 • Åpning av nytt "sykkelhotell" i Asker. Jan Henrik og Morten deltok på åpningen.
 • Registrere ulykkespunkter E18/Bærum. Lokallaget vil lage en webløsning for registrering av sykkelulykker og samtidig utfordre våre politikere til å lage bedre løsninger. Registreringen av sykkelulykker vil skje ved hjelp av websiden http://ulykke.bike.
 • Sykkelplanene for Bærum. Lokallaget diskuterte de planer som foreligger og ønsker å være en aktiv støttespiller. Se også Budstikka's artikkel.

Kommende aktiviteter

 • Lokallaget vil ha stand i Sandvika i forbindelse med Tyrifjorden Rundt 5. juni 2016

Eventuelt

 • Problemer med lokallagets hjemmesider er løst. Siden var infisert.
 • Neste møte: TBA
Referat godkjent på styremøte 14.06.2016