Styrereferat 17.02.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 17.02.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 16.12.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 16.12.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 17.02.2016: 16.189 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • 16.02.2016: Orienteringsmøte Asker kommune om "nye" E18: Lokallalget hadde tatt initiativ til møtet med Asker kommune. Tema var forslag til sykkeltrasé for "nye" E18 (Oslopakke 3). Møtet ble holdt sammen med Asker sykkelklubb, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk. Lokallaget møtte med styreleder, SLF sentralt med generalsekretær Morgan Andersson. det ble et meget kosntruktivt møte. Lokallaget vil delta på høringsrunden når denne framlegges.
 • Status vintervedlikehold: Lokallaget har hatt en hyppig dialog med Statens Vegvesen og kommunene. Spesielt valg av grus har blitt diskutert. Lokallaget fortsetter dialogen og vil oppfordre til hyppigere feiing.
 • Rapport til Asker kommune om forbedring av sykkelforholdene: SLF Asker og Bærum vil lage en initiell rapport basert på observasjoner.

Kommende aktiviteter

 • Lokallaget vil delta på fellesmøte om E18 18. februar 2016
 • Lokallaget stiller med Øystein Bjurholt på SLFs organisasjonsseminar 12. mars 2016 og Sykkelkonferansen i mai 2016.

Eventuelt

 • Neste møte: TBA
Godkjent på styremøte 07.04.2016