Styrereferat 13.10.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 13.10.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 08.09.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 08.09.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 13.10.2015: 21.318 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Lysakerbyen: Høringssvar sendt og publisert på hjemmesiden (Høringsuttalelse Lysaker)
 • Møte sammen med SLF Oslo, Statens Vegvesen og Oslo Motorbåtforening om passering Oslo Motorbåtforening, Skøyen. Enighet om at dagens løsning ikke er optimal. Den beste løsningen vil være en tunnel for syklister, men dette er neppe realistisk. Statens Vegvesen vil se på saken.
 • Lokallagets leder har skrevet en artikkel i Budstikke hvor fokus er manglende konkrete tiltak fra politkerne i våre kommuner.
 • Budstikka artikkel om dårlig vedlikehold i Lommedalen. Skader/hull i G/S vil ikke bli utbedret før i 2016.
 • Lokallaget deltok i NAF/P4 aksjonen om "Køfri E18".
 • Budstikka artikkel om sikkerhet og sykling

Kommende aktiviteter

 • Årsmøte i SLF Asker og Bærum: Lokallagets årsmøte vil bli avholdt 25. november 2015 på Blommenholm Båtforening.
 • SLFs Landsmøte i Trondheim 17.-18. oktober 2015.
 • Befaring Stabæk 17.10.2015. Forslag om "multspace" løsning
 • Forberedelse vintersessongen

Eventuelt

 • Neste møte: TBA
Referat godkjent på styremøte 16.12.2015