Styrereferat 15.06.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 15.06.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Morten I Kerr, Per Sannerud, Øystein Bjurholt og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 23.04.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 23.04.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 15.06.2015: 10.078 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Besøk Oslo SV: Styremedlem Morten I Kerr var på besøk hos Oslo SV for å snakke om sykkel i Oslo (og Asker/Bærum).
 • Befaring Dokkveien/Rådhusplassen: Lokallaget var 28. april 2015 sammen med SLF Oslo og Bymiljøetaten på befaring på nevnte steder.
 • Oppsummering av vintersessongen: Lokallaget var på møte med Bærum kommune og Statens Vegvesen Aksershus 21. mai 2015 for å oppsummere vedlikehold av G/S vinteren 2014-2015. Lokallaget ønsker "svart asfalt" og la fram dette på møtet. Videre foreslo lokallaget at hovedtraséene legges ut på anbud med krav om "svart asfalt". Det vil bli et oppfølgingsmøte høsten 2015.
 • Trafikksikkerhetsplan Bærum: Innspill er oversendt og publisert på hjemmesiden (Innspill til Bærum trafikksikkerhetsplan)
 • Møte med xxx ang ny G/S Vækerø: Møtet resulterte i bedre framkommelighet.
 • Innspill i Budstikka om sykkelveier i Asker.

Kommende aktiviteter

 • Workshop Statoil: Tidspunkt er endret til 17. juni 2015
 • Høring E18: Lokallaget vurderer om de har ressurser til å delta på høringsmøtene som avholdes hver 3. uke
 • Valg 2015: Likallaget diskuterte hvordan en skal "utnytte" høstens valg. Det vil bli laget en oversikt over partienes sykkelpolitikk (Valg 2015) i tillegg til innspill i Budstikka.

Eventuelt

 • Sykkelstativ Heggedal: Sykkelstativ er nå på plass etter "press" fra SLF Asker og Bærum
 • Røykenveien: Trafikkfelle ble fjernet samme dag som vi rapportere.
 • Neste møte:TBA
Vedtatt på styremøte 08.09.2015