Styrereferat 19.03.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 19.03.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Per Sannerud, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 05.02.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist
 6. Kommende aktiviteter

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 05.02.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 19.03.2015: 10.623 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Ny henvendelse fra Statoil om kurs. Styret utarbeider er opplegg og tilbud.
 • SLF Organisasjonsseminar 28.02.2015: Referat er publisert (SLF organisasjonsseminar 2015). Et av hovedtemaene var kommunikasjon mellom sentrale og lokale ledd. Lokallaget vil lage en forslagsliste til SLF sentralt. Forslagslisten vil bl.a. inneholde forslag om å avholde årsmøte hvert år.
 • Sykkelparkering i Heggedal. Se Manglende sykkelparkering i Heggedal.
 • Feiing av G/S. Lokallaget vil forsøke å "utfordre" politikerene om "svart asfalt".
 • Bærumsveien: Diskusjon med utbygger om å sette G/S tilbake til samme standard som før utbyggingen.

Kommende aktiviteter

 • Sykling i "Bynære områder". Lokallaget har gitt innspill til det sentrale opplegget.
 • Sykkelens Dag 2015. Lokallaget vurderer alternativt opplegg for sykkelens dag.
 • Spinningens Dag 2015. Lokallaget har dessverre ingen mulighet til å stille opp på dette opplegget.

Neste møte: TBA

Referat godkjent på styremøte 23.04.2015