Styrereferat 05.02.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 05.02.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Per Sannerud, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 03.12.2014
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist
 6. Kommende aktiviteter

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 03.12.2014

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 05.02.2015: 10.970 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • 12.01.2015. Informasjonsmøte Arealplan Akershus 2015-2030: Se Plansamarbeidet.no for detaljer. SLF Asker og Bærum hadde innlegg i samarbeid med SLF Lillestrøm og Omegn.
 • 14.02.2015. Informasjonsmøte G/S Griniveien mellom Hosletoppen og Gml. Ringeriksvei: Statens Vegvesen har innstilt på trasé over Sauejordet. SLF Asker og Bærum støtter forslaget om trasé langs Griniveien
 • Vintersykkeldag i Bærum/Sandvika 31.01.2015. Lokallaget deltok med informasjonsstand på arrangementet.
 • Sykkelfelt Prof. Kohtsvei: Lokallaget har frontet krav om sykkelfelt. Se artikkel i Budstikka.
 • Lokallaget har henvendt seg til Statens Vegvesen for å få bedre vedlikehold av G/S på Ring 3 mot Oslo.

Kommende aktiviteter

 • SLF Organisasjonsseminar 28.02.2015: Lokallaget diskuterte agenda for seminaret.

Neste møte: 12.03.2015

Vedtatt på styremøte 19.03.2015