Styrereferat 11.10.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 11.10.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Per Sannerud og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 14.09.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Annet
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 14.09.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 11.10.2016: 14.243 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Kommentarer og innspill til artikler i Budstikka: Sykkelløsning nye E18 og NAF tilbyr hjelp til elsyklister.
 • Sykkelstativ: Lokallaget har vært i dialog med Ruter og SVV om valg av sykkelstativ som blir plassert ut i Bærum.
 • Lokallaget arbeider med en kravspesifikasjon for et ulykkesregister.
 • Lokallaget har fortsatt forsøket med å få Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre, med på en befaring til ulykkespunkter i våre kommuner.
 • Nyhetsbrev til lokallagets medlemmer om bruk av lys ble sendt 30. september 2016.

Kommende aktiviteter

 • Ulykkespunkter langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre er inviteret til en sykkeltur i rushtiden fra Sandvika til Oslo sentrum. Han har ikke kommet tilbake når det gjelder inspeksjonsturen (ref hva han lovet i Budstikka før sommeren) til tross for flere purringer. Det er derfor vi i stedet prøver å få med samferdselsministeren og Abid Raja.
 • En «synlig syklist»-aksjon i samarbeid med Politiet blir gjennomført 12. oktober 2016. Lokallaget har kjøpt inn sykkellykter for å gi til de syklister som ikke har tilfredsstillende lys på sykkelen.
 • Lokallaget vurderer å flytte årsmøtet til mars/april 2017. Årsaken til dette er både dårlig oppmøte og at sykkelsessongen for mange er avsluttet i november. Ved å flytte årsmøtet til mars/april håper vi å fange interessen til flere.

Annet

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA desember)
Referat godkjent på styremøte 1. februar 2017

Styrereferat 14.09.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 14.09.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Per Sannerud, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 25.05.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Annet
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 14.06.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 14.09.2016: 17.085 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • 12.09.2016 Pendletur med Aftenposten. Representant fra lokallaget deltok og syklet sammen med Aftenposten fra Asker til Oslo. Dessverre ga turen ingen mulighet til å snakke med Aftenposten om lokallagets jobb med å tilrettelegge for syklister i våre kommuner.
 • 04.07.2016 intervju med Morten Kerr i Budstikka.
 • 08.09.2016 Lokallagets leder kommenterer saken i Budstikka hvor en syklist kjører ned og skader en elev.

Kommende aktiviteter

 • Ulykkespunkter langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre er inviteret til en sykkeltur i rushtiden fra Sandvika til Oslo sentrum. Han har ikke kommet tilbake når det gjelder inspeksjonsturen (ref hva han lovet i Budstikka før sommeren) til tross for flere purringer. Det er derfor vi i stedet prøver å få med samferdselsministeren og Abid Raja.
 • Det foreslås også å arrangere en ny «synlig syklist»-aksjon i samarbeid med Politiet. Lokallaget har kjøpt inn sykkellykter for å gi til de syklister som ikke har tilfredsstillende lys på sykkelen.

Annet

 • Årsmøte i lokallaget: Årsmøtet er planlagt avholdt i uke 46/47 2016
 • Nyhetsbrev: Lokallaget vil forsøke å sende ut jevnlig nyhetsbrev på e-post.

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA oktober)
Vedtatt på Styremøte 11.10.2016

Styrereferat 14.06.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 14.06.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Per Sannerud og Enno Swets
Referent: Jan Henrik Andresen

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 25.05.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 25.05.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 14.06.2016: 15.024 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Sykkelkonferansen ble avholdt i Tromsø 23.-24 mai 2016. Øystein Bjurholt fant ikke anledning til å delta som tidligere planlagt.
 • Debattinnlegg i Budstikka fra Olav Torvund tar opp interessante momenter rundt bilisters vikeplikt i forhold til syklister og Politiets reaksjoner på basis av to ulykker i Bærum den senere tid. Det er viktig å ha alle fakta på bordet før man konkluderer og etter vårt syn uheldig å gå til personangrep i en slik sak. SLF AB ønsker en konstruktiv dialog og godt samarbeide med Politiet og mener man skal være tilbakeholden med spissformuleringer i pressen. Torvunds innspill finner du her.
 • Etablering av sykkelsulykkesregister: Domenenavn (ulykke.bike) er registrert og Per og Steinar jobber videre med konseptet. Det burde være mulig å få funding til dette arbeidet fra Gjensidige-stiftelsen, Per følger opp en bekjent der.
 • Utfordring til politikere til å være med på sykkeltur i morgenrushet fra Sandvika til Oslo sentrum: se punktet under neste avsnitt.
 • Bærum har etablert bysykkelordning med samme typer sykler som Oslo. Dog er disse ikke i samme pool som Oslos på grunn av forskjellige bookingsystemer og Bærum kommunes motvilje mot reklame på syklene. 100 sykler blir plassert ut på Lysaker og Fornebu og flere vil etter hvert komme utover mot Sandvika. SLFAB ser positivt på ordningen men synes det er synd at ordningene i Bærum og Oslo ikke er samkjørte.
 • Erfaringer fra stand i Sandvika under Tyrifjorden rundt 04.06.2016: Det var ikke besøk på vår stand i det hele tatt og det virket som rytterne var mere opptatt av løpet enn å snakke sykkelsak. Reklamemateriellet vi hadde til disposisjon var helt uegnet med rollup og brosjyrer med bilde av sykkel med kurv foran og barnesete bak. Konklusjonen er at SLF mangler klart definerte målgrupper og da er det heller ikke mulig å nå frem med relevante budskap og akkvisisjon av flere medlemmer. Dette bør bli et tema på neste organisasjonsseminar og vi vil gi innspill til at sekretariatet utarbeider et mere skreddersyddsett av materiell.

Kommende aktiviteter

 • Jan Henrik fremsatte en idé om å utvikle et sykkelopplæringsprogram for skolebarn, noe som sannsynligvis vil føre til offentlig/privat støtte. Lokallaget ser nærmere på dette over sommeren.
 • Ulykkespunkter langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre har bedt om å få komme tilbake over sommeren angående sykkeltur i rushtiden fra Sandvika til Oslo sentrum. Når det blir aktuelt tenker vi oss å invitere Abid Raja fra Stortinget og samferdselsministeren med håp om at dette resulterer i aktive tiltak for å bedre forholdene.
 • Det foreslås også å arrangere en ny «synlig syklist»-aksjon i samarbeid med Politiet i slutten av august/begynnelsen av september når det begynner å bli mørkt om ettermiddagen.

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA august/september)
Referat godkjent på styremøte 14.09.2013

Styrereferat 25.05.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 25.05.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Enno Swets, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 07.04.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 07.04.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 25.05.2016: 15.028 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • 20.04.2016: Sykkelkveld i regi av Bærum Kommune. Lokallagets leder deltok på møtet. Se også Invitasjon medvirkningsmøte "Sykkel i Bærum"
 • Åpning av nytt "sykkelhotell" i Asker. Jan Henrik og Morten deltok på åpningen.
 • Registrere ulykkespunkter E18/Bærum. Lokallaget vil lage en webløsning for registrering av sykkelulykker og samtidig utfordre våre politikere til å lage bedre løsninger. Registreringen av sykkelulykker vil skje ved hjelp av websiden http://ulykke.bike.
 • Sykkelplanene for Bærum. Lokallaget diskuterte de planer som foreligger og ønsker å være en aktiv støttespiller. Se også Budstikka's artikkel.

Kommende aktiviteter

 • Lokallaget vil ha stand i Sandvika i forbindelse med Tyrifjorden Rundt 5. juni 2016

Eventuelt

 • Problemer med lokallagets hjemmesider er løst. Siden var infisert.
 • Neste møte: TBA
Referat godkjent på styremøte 14.06.2016