Styrereferat 08.09.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 08.09.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 15.06.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 15.06.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 08.09.2015: 11.315 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • G/S Vækerø-Smestad: Vi rapporterte til Statens Vegvesen de hyppige feilparkeringer som skapte hinder sfor syklistene. Forholdene ble bedre etter sommerferien.
 • Markalléen: Endelig er det kommet lys! G/S er nå ferdigstilt.
 • Vækerø: Sykkeltrasén er asfaltert. Lokallagets leder har hatt møte med prosjektleder Statens Vegvesen.
 • Sykkelvei langs jernbanelinjen Heggedal-Asker: Artikkel i Budstikka.
 • Workshop Statoil 17. juni 2015: Positiv tilbakemelding. Statoil ønsker også en workshop om vintersykling

Kommende aktiviteter

 • Lokallaget vil skrive et innlegg i Budstikka med krav om konkrete tiltak fra kommunepolitikerene.
 • Lysakerbyen: Lokallaget vil skrive et høringssvar (Høringsuttalelse Lysaker). Det er planlagt et møte med Statens Vegvesen uke 38/2015.
 • Klage på syklister fra Marinaen på Sjølyst: Lokallaget vil diskture problemet med Motorbåtforeningen på Sjølyst.
 • SLFs landsmøte: Lokallaget vil stille meden representant på landsmøtet 17.-18. oktober 2015. Lokallaget vil sende ut infobrev til lokallagets medlemmer og be om innspill og forslag som SLF Asker og Bærums representant skal ta opp på landsmøtet.
 • Årsmøte i SLF Asker og Bærum: Tentativ dato er satt til 25. november 2015.

Eventuelt

 • Neste møte: 13.10.2015
 Vedtatt på styremøte 13.10.2015