Styrereferat 15.06.2015

Kategori: Styrereferat 2015
Publisert mandag 31. august 2015 10:10
Skrevet av Steinar Grøtterød
Treff: 1694

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 15.06.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Morten I Kerr, Per Sannerud, Øystein Bjurholt og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

  1. Godkjennelse av innkallelse
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av referat fra Styremøte 23.04.2015
  4. Økonomi
  5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
  6. Kommende aktiviteter
  7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 23.04.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 15.06.2015: 10.078 kr.

Referat aktiviteter siden sist

Kommende aktiviteter

Eventuelt

Vedtatt på styremøte 08.09.2015