Styrereferat 16.12.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 16.12.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Enno Swets, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 13.10.2015
 4. Økonomi
 5. Konstituering av styret
 6. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 13.10.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 16.12.2015: 16.616 kr.

Konstituering av styret

Årsmøtet i lokallaget 25.11.2015 valgte styrerepresentanter. Lokallaget konstituerte seg selv.

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Enno Swets
 • Kasserer: Per Sannerud
 • Sekretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Morten I Kerr

Referat aktiviteter siden sist

 • 13.10.2015 Befaring på Stabekk: Bærum kommune inviterte til befaring på Stabekk i forbindelse med planene for sykkelløsning. Kommunens primære ønske er en "shared space" løsning, noe som lokallaget ikke bifaller. Prosjektet er i en tidlig fase og lokallaget vil følge opp saken.
 • 23.11.2015 "Lys i mørke": Aksjon i samarbeid med politiet i Bærum. Lokallaget hadde kjøpt inn sykkellys som skulle deles ut til syklister som ellers risikerte å få mult. Tidspunktet for aksjonen var bestemt av politiet. Det var dessverre få syklister denne morgen.
 • 27.11.2015 Møte med Bærum kommune: Lokallagets leder presenterte vårt syn på a) Vintervedlikehold, b) Koordinering av G/S i Bærum og c) Hvilke utfordringer dagens syklister har. Fra kommunen deltok Morten Skauge (leder Miljø, Idrett og Samferdsel), Jan Willy Mundal (kommunalråd trafikk) og Håvard A Eriksson (Sykkelkoordinator)
 • 08.12.2015 Akershus Fylkeskommune: Tilsvarende tema som på møtet med Bærum kommune 27.11.2015. Fra Fylkeskommunen deltok Solveig Schytz, Leder for Samferdselsutvalget.
 • 15.12.2015 Asker Kommune: Lokallaget var invitert til å diskutere mulige forbedringer for syklister i Asker. Fra lokallaget deltok Leder (Jan Henrik Andresen) og Nestleder (Enno Swets). Fra Asker kommune deltok Mari Gabrielsen, Lars Eskeland, Håvard Bøhn Mageli, Toril Skovli, Alexander Mysen, Bjørn Nordby og Sjur Dagestad. Lokallaget vil utarbeide forslag til forbedringer for videre diskusjon med kommunen.

Kommende aktiviteter

 • Førerapporter: Lokallaget vil publisere førerapporter på hjemmesiden og på Twitter
 • Bruk av grus: Lokallaget vil følge opp bruken av grus på sykkelstiene og type grus. Medlemmer rapporterer om hyppig punktering grunnet den valgt grus.

Eventuelt

 • Neste møte: 17.02.2016
Referat vedtatt på styremøte 17.02.2016

Styrereferat 13.10.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 13.10.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 08.09.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 08.09.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 13.10.2015: 21.318 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Lysakerbyen: Høringssvar sendt og publisert på hjemmesiden (Høringsuttalelse Lysaker)
 • Møte sammen med SLF Oslo, Statens Vegvesen og Oslo Motorbåtforening om passering Oslo Motorbåtforening, Skøyen. Enighet om at dagens løsning ikke er optimal. Den beste løsningen vil være en tunnel for syklister, men dette er neppe realistisk. Statens Vegvesen vil se på saken.
 • Lokallagets leder har skrevet en artikkel i Budstikke hvor fokus er manglende konkrete tiltak fra politkerne i våre kommuner.
 • Budstikka artikkel om dårlig vedlikehold i Lommedalen. Skader/hull i G/S vil ikke bli utbedret før i 2016.
 • Lokallaget deltok i NAF/P4 aksjonen om "Køfri E18".
 • Budstikka artikkel om sikkerhet og sykling

Kommende aktiviteter

 • Årsmøte i SLF Asker og Bærum: Lokallagets årsmøte vil bli avholdt 25. november 2015 på Blommenholm Båtforening.
 • SLFs Landsmøte i Trondheim 17.-18. oktober 2015.
 • Befaring Stabæk 17.10.2015. Forslag om "multspace" løsning
 • Forberedelse vintersessongen

Eventuelt

 • Neste møte: TBA
Referat godkjent på styremøte 16.12.2015

Styrereferat 08.09.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 08.09.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 15.06.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 15.06.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 08.09.2015: 11.315 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • G/S Vækerø-Smestad: Vi rapporterte til Statens Vegvesen de hyppige feilparkeringer som skapte hinder sfor syklistene. Forholdene ble bedre etter sommerferien.
 • Markalléen: Endelig er det kommet lys! G/S er nå ferdigstilt.
 • Vækerø: Sykkeltrasén er asfaltert. Lokallagets leder har hatt møte med prosjektleder Statens Vegvesen.
 • Sykkelvei langs jernbanelinjen Heggedal-Asker: Artikkel i Budstikka.
 • Workshop Statoil 17. juni 2015: Positiv tilbakemelding. Statoil ønsker også en workshop om vintersykling

Kommende aktiviteter

 • Lokallaget vil skrive et innlegg i Budstikka med krav om konkrete tiltak fra kommunepolitikerene.
 • Lysakerbyen: Lokallaget vil skrive et høringssvar (Høringsuttalelse Lysaker). Det er planlagt et møte med Statens Vegvesen uke 38/2015.
 • Klage på syklister fra Marinaen på Sjølyst: Lokallaget vil diskture problemet med Motorbåtforeningen på Sjølyst.
 • SLFs landsmøte: Lokallaget vil stille meden representant på landsmøtet 17.-18. oktober 2015. Lokallaget vil sende ut infobrev til lokallagets medlemmer og be om innspill og forslag som SLF Asker og Bærums representant skal ta opp på landsmøtet.
 • Årsmøte i SLF Asker og Bærum: Tentativ dato er satt til 25. november 2015.

Eventuelt

 • Neste møte: 13.10.2015
 Vedtatt på styremøte 13.10.2015

Styrereferat 15.06.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 15.06.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Morten I Kerr, Per Sannerud, Øystein Bjurholt og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 23.04.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 23.04.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 15.06.2015: 10.078 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Besøk Oslo SV: Styremedlem Morten I Kerr var på besøk hos Oslo SV for å snakke om sykkel i Oslo (og Asker/Bærum).
 • Befaring Dokkveien/Rådhusplassen: Lokallaget var 28. april 2015 sammen med SLF Oslo og Bymiljøetaten på befaring på nevnte steder.
 • Oppsummering av vintersessongen: Lokallaget var på møte med Bærum kommune og Statens Vegvesen Aksershus 21. mai 2015 for å oppsummere vedlikehold av G/S vinteren 2014-2015. Lokallaget ønsker "svart asfalt" og la fram dette på møtet. Videre foreslo lokallaget at hovedtraséene legges ut på anbud med krav om "svart asfalt". Det vil bli et oppfølgingsmøte høsten 2015.
 • Trafikksikkerhetsplan Bærum: Innspill er oversendt og publisert på hjemmesiden (Innspill til Bærum trafikksikkerhetsplan)
 • Møte med xxx ang ny G/S Vækerø: Møtet resulterte i bedre framkommelighet.
 • Innspill i Budstikka om sykkelveier i Asker.

Kommende aktiviteter

 • Workshop Statoil: Tidspunkt er endret til 17. juni 2015
 • Høring E18: Lokallaget vurderer om de har ressurser til å delta på høringsmøtene som avholdes hver 3. uke
 • Valg 2015: Likallaget diskuterte hvordan en skal "utnytte" høstens valg. Det vil bli laget en oversikt over partienes sykkelpolitikk (Valg 2015) i tillegg til innspill i Budstikka.

Eventuelt

 • Sykkelstativ Heggedal: Sykkelstativ er nå på plass etter "press" fra SLF Asker og Bærum
 • Røykenveien: Trafikkfelle ble fjernet samme dag som vi rapportere.
 • Neste møte:TBA
Vedtatt på styremøte 08.09.2015