Vinterstrategi for syklister i Asker og Bærum

E-post til Akershus Fylkeskommune (15.10.2012)

Hei.

Ser av sakskartet for neste møte i Samferdelsutvalget i Akershus Fylkesting at man vil diskutere vinterstrategien for de veier Akerhus Fylkeskommune har ansvar for.

Vi savner fokus på fremkommeligheten for vintersyklistene og basert på tidligere års erfaring er forholdene lagt meget dårlig til rette for vintersykling på de veier Statens Vegvesen Akerhus dekker i Asker og Bærum. Dette i kontrast til Oslo der Statens Vegvesen med stor suksess har oppretthold bar asfalt-strategi ved hjelp av frekvent måking/feiing og nennsom bruk av salt. Forskjellene er markante ved bygrensen for både Griniveien, Bærumsveien og Lysaker og videre vestover.

Det hersker politisk konsensus om de samfunnsøkonomiske gevinster ved å få flere til å sykle og at sykkelandelen må opp hele året. Asker og Bærum kommer dårlig ut i de undersøkelser vi har gjort blant våre medlemmer og den gjennomgående forklaring på en sykkelandel for f. eks Bærum på 4% er dårlig vedlikehold gjennom året og manglende sammenheng i sykkelveier.  Etter som mlijøproblemene knyttet til biltrafikken vestfra nærmer seg et punkt hvor det også ønskes nedsatt fartsgrense på E18 sier det seg selv at man vil få merkbare miljøgevinster ved at man gjennom bedre tilrettelagte forhold for syklister om vinteren vil få flere vekk fra bil over på sykkel.

Vi ber derfor om at Fylkeskommune gir klare føringer til Statens Vegvesen om en vesentlig heving av vedlikeholdsstandard for sykkelveiene i Asker og Bærum denne vinteren - opp til samme nivå som Statens Vegvesen tilbyr i Oslo.

Vi står gjerne til disposisjon for en nærmere samtale om dette.

Jeg tillater meg å legge ved et bilde av undetegnede fra i fjor vinter der jeg selv måtte spa frem sykkelbanen ved avkjøringen fra E18 ved Høvik, dette som illustrasjon av hvor håpløse forholdene kan være.

Hilsen

Jan Henrik Andresen
Styreleder, Syklistenes Landsforening, Asker og Bærum
Fra vinteren 2011-2012Fra vinteren 2011-2012