Styrereferat 03.12.2014

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 03.12.2014
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Enno Swets, Øystein Bjurholt, Per Sannerud, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Konstituering av nytt styre
 4. Godkjenning av referat fra Styremøte 22.10.2014
 5. Økonomi
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Konstituering av styret

 • Leder – Jan Henrik Andresen (valgt av årsmøtet)
 • Nestleder – Enno Swets
 • Kasserer – Per Sannerud
 • Sekretær  - Steinar Grøtterød

Styremedlemmer:

 • Morten I. Kerr
 • Øystein Bjurholt

Signaturrett for Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum (org.nr. 996  161 420) gis til Jan Henrik Andresen og Per Sannerud.

Godkjenning av referat fra Styremøte 22.10.2014

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 03.12.2014: 11.465 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Arealplan Bærum – god respons på dette. Budstikka lag artikkel basert på det som ble lagt ut på SLFABs hjemmesider
 • Parkering Gjønnes – Jan Henrik har kommentert overfor Bærum kommune. Tilrettelagt sykkelparkering er det  foretrukne alternativet
 • Reguleringsplan Bjørnegårdsvingen – svar sendt Bærum kommune og innsender. Planløs krysning er det foretrukne alternativet for SLFAB.
 • «Bruk av lys på sykkel» og «Strøing av sykkelveier» - Oppslag i Budstikka
 • Henvendelse om trafikksituasjonen i Solliveien, Asker – svar sendt av Enno til innsender

Kommende aktiviteter

 • Høringsuttalelse i forbindelse med sykkelvei langs Griniveien i Bærum.- Jan Henrik sender svar til Bærum kommune
 • Samling for interessenter i forbindelse av «Regionalplan Oslo/Akershus, 12.01.2015 – Jan Henrik og Morten deltar

Eventuelt

 • Bærumsveien og arbeider satt i gang mellom Bekkestua og Ringstabekk og ved Jarmyra – Jan Henrik følger opp saken.
 • Løsning for gang- og sykkelveien forbi sykkelskur ved Gjettum Skole – Morten er kritisk til at Ruter legger premissene for utformingen av gang- og sykkelvei som skjedde i dette tilfellet, og utfalolet er uheldig både for busspassasjerer og syklister. Morten tar dette opp med Statens Vegvesen.
 • «Høviklokket» ved Høvik Stasjon – Morten tar opp situasjonen i forbindelse med for tidlig innsnevring av sykkelfelt med Statens Vegvesen.

Neste møte: Avtales senere

Vedtatt på styremøtet 05.02.2015 

Styrereferat 22.10.2014

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 22.10.2014
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Per Sannerud, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 04.09.2014
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 04.09.2014

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 04.09.2014: 11.465 kr.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

 • 19.10.2014: "Syklist i egen by". Oppslag i Budstikka
 • 25.09.2014: Møte med ordførerene og fylkesordfører. Fyldig referat vil bli gitt senere.

Kommende aktiviteter

 • Årmøte lokallaget 6. november 2014 på Solvik Båtforening.

Eventuelt

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes etter årsmøtet.

Referat godkjent på styremøte 03.12.2014

Styrereferat 04.09.2014

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 04.09.2014
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Per Sannerud, Morten I Kerr, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 12.06.2014
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 12.06.2014

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 04.09.2014: 11.613 kr.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

 • 02.09.2014: "Vis Hensyn aksjon", Høvik. Samarbeid mellom Jernbaneverket, Bærum kommune og SLF Asker og Bærum. Informasjonmateriell og refleks delt ut til syklister.
 • 04.09.2014: Uheldig løsning ved busskur ved Gjettum. Brevveksling mellom lokallaget og Statens Vegvesen. Se Uheldig løsning på Gjettum.
 • 05.09.2014: Høviklokket: E-post til Statens Vegvesen. Se Markalléen
 • Fremkommelighet for syklister ved Sjølyst.
 • Lysaker: Brostein som fartsdemper. Diskusjon med Statens Vegvesen
 • Jarmyra: Masse som "siger" ut. Lokallaget følger opp med Statens Vegvesen.

Kommende aktiviteter

 • 25.09.2014: Møte med ordførerene i Asker og Bærum og Akershus fylke.
 • Sykkelkonferansen 2014. Dessverre har ingen av lokallagets medlemmer mulighet til å delta.
 • Lokallaget vil jobbe med å lage "sykkelregler" for pendlere. Spesielt strekningen fra Lysaker og inn til Oslo preges av uvettig sykling.
 • Årmøte lokallaget: Tidspunkt for årsmøtet ble satt til 6. november 2014, sted Solvik Båtforening.

Eventuelt

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 22. oktober 2014.

Vedtakk på styremøte 22.10.2014

Styrereferat 12.06.2014

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 12.06.2014
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Enno Swets og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 29.04.2014
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 29.04.2014

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 12.06.2014: 14.317 kr.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

 • 10.05.2014: Sykkelens dag. Dessverre ingen suksess. Vi var plassert i Rådhusparken, Asker, hvor det var minimalt med syklister. Styret vil foreslå alternative plasseringer og samarbeidspartnere. Det bør også diskuteres hva vi øsnker å oppnå med "Sykkelens Dag".
 • 13.05.2014: Møte med Tom Linderud og Håvard A. Eriksson, Bærum kommune. Det ble diskutert oppgradering av noen sykkelstier/-veier, mekkestativ Rådhuset (Sandvika) og vikepliktsregler.
 • 15.05.2014: Møte med Ingunn Risnes og Jon-Øivind Johannesen, SVV om overordnede planer sykkelvei nett Oslo. Diskusjon om hovedsykkelnettet i Oslo. SLF Asker og Bærum var med grunnet det store antall syklister som kommer fra Asker og Bærum inn til Oslo
 • Dessverre ble planlagte møter med Politiet og politisk ledelse i kommunene kansellert.

Kommende aktiviteter

 • Vis Hensyn aksjon: Sykkelforholdene ved "nye" Høvik stasjon. Aksjonen vil skje i samarbeid med Jernbaneverket.

Eventuelt

 • Samarbeid med SLF Oslo om Dokkveien
 • Samarbeid med SLF Oslo og SLF Lillestrøm
 • KVU Oslonavet workshop
 • Manglende sykkelvei mellom Engelsrud og Regnubuebroen, Drammensveien.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes etter sommerferien.

Vedtatt på styremøte 04.09.2014