Styrereferat 18.12.2013

Kategori: Styrereferat 2013
Publisert mandag 27. januar 2014 09:34
Skrevet av Steinar Grøtterød
Treff: 2359

Referat styremøte SLF Asker og Bærum (utkast)

Dato: 18.12.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Morten Kerr, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Steinar Grøtterød og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

  1. Godkjennelse av innkallelse
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av referat fra Styremøte 31.10.2013
  4. Økonomi
  5. Status aksjonsliste
  6. Referat aktiviteter siden sist
  7. Kommende aktiviteter
  8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 31.10.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 18.12.2013: 9.129 kr.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

Plansamarbeid

Futurebuild prisutdeling

Kommende aktiviteter

Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet med julebord

Referat godkjent på Styremøte 30.01.2014