Styrereferat 31.10.2013

Referat styremøte SLF Asker og Bærum (utkast)

Dato: 31.10.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Jostein Birkelund, Morten Kerr, Per Sannerud, Steinar Grøtterød og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 25.09.2013
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Årsmøte SLF Asker og Bærum
 9. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 25.09.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 31. oktober 2013: 12.815 kr.

SLFAB har dialog med andre mulige støttespillere.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

Årsmøte i Syklistene Landsforening

 • Lokallagets representanter på årsmøtet refererte fra SLFs årsmøte 26. oktober 2013
 • Lokallagets erfaringer tilsier at eventuelle forslag må behandles lokalt i god tid før et årsmøte. SLF Asker og Bærum anbefaler at SLF sentralt informerer bedre og jevnlig til lokallagene, spesielt angående den økonomiske situasjonen.

Innspill til sykkelkontakt i Bærum kommune

 • Lokallaget har gitt innspill til hva Bærum kommune bør fokusere på.

Kommende aktiviteter

 • SLF Asker og Bærum har fått en forespørsel fra SLF sentralt om kurs/foredrag for Statoil. Omfanget er så stort at lokallaget må diskutere videre med SLF sentralt.
 • Konferanse om transportplan Oslo/Akershus 5. desember 2013. Lokallaget vil forsøke å delta på konferansen.
 • Lokallaget vil forsøke å få et møte med Statens Vegvesen, Bærum og Asker kommune for å planlegge vintersessongen.

Årsmøte SLF Asker og Bærum

Sakspapirene til årsmøtet 13.11.2013 på Holmen Fjordhotel ble gjennomgått.

Eventuelt

Neste møte: Neste styremøte fastsettes av styret valgt på årsmøte

Referatet ble godkjent på styremøte 18.12.2013