Styrereferat 25.09.2013

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 25.09.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Jostein Birkelund, Steinar Grøtterød og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 13.08.2013
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Årsmøte SLF Asker og Bærum
 9. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 13.08.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 25. september 2013: 6,265 kr.

Styret har ikke fått tilbakemelding på søknaden om støtte fra Nordea.

SLFAB har dialog med andre mulige støttespillere.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

 • Budstikka: Sykkeltrasé Heggedal - Asker.
 • "Vis Hensyn aksjon" Stabekk skole 30. august 2013. Positiv omtale i Budstikka og blant passerende. Aksjonen var et samarbeid med Stabekk skole.
 • Markalléen: Lokalllaget fortsetter å informere Statens Vegvesen og Bærum kommune om (dårlige) sykkelforhold på strekningen.
 • Lysaker/Stranden: SLF Asker og Bærum følger opp kommunikasjonen med Terje Moe Gustavsen, Statens Vegvesen.
 • Griniveien/Eiksveien: FAU Eiksmarka skole har bedt om et møte med lokallaget.

Kommende aktiviteter

 • Sykkelkontakt i Bærum kommune: Lokallaget har fått en forespørsel om møte med kommunens sykkelkontakt Håvard Eriksson.
 • Vervekampanje: Lokallaget vurderer å avholde en vervekampanje for å få flere medlemmer blant jobbsyklistene.
 • Lokallaget vil forsøke å få et møte med Statens Vegvesen hvor en diskuterer den kommende vintersessongen.

Årsmøte SLF Asker og Bærum

Lokallaget forbereder årsmøte for perioden november 2012 - november 2013. Årsmøte vil bli holdt på Holmen Fjordhotell 13. november 2013.

Innkallelse og dagsorden vil bli sendt til medlemmer med registrert e-post adresse i tillegg til å bli publisert på www.slfab.no.

Eventuelt

 • SLF årsmøte 26. oktober 2013: Lokallaget stiller med 2 representanter med stemmerett i tillegg til 1 observatør.
 • Nytt medlemstilbud: Gnist Trening og Helse

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 31. oktober 2013.

Referat godkjent på styremøte 31. oktober 2013