Styrereferat 18.12.2013

Referat styremøte SLF Asker og Bærum (utkast)

Dato: 18.12.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Morten Kerr, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Steinar Grøtterød og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 31.10.2013
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 31.10.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 18.12.2013: 9.129 kr.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

Plansamarbeid

Futurebuild prisutdeling

 • Lokallagets leder møtte ordførererne i Asker og Bærum på prisutdelingen. Jan Henrik Andersen fikk også en samtale med statsråd Jan Tore Sanner.

Kommende aktiviteter

 • Samarbeid med NAF: Felles utspill til våren

Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet med julebord

Referat godkjent på Styremøte 30.01.2014

Styrereferat 31.10.2013

Referat styremøte SLF Asker og Bærum (utkast)

Dato: 31.10.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Jostein Birkelund, Morten Kerr, Per Sannerud, Steinar Grøtterød og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 25.09.2013
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Årsmøte SLF Asker og Bærum
 9. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 25.09.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 31. oktober 2013: 12.815 kr.

SLFAB har dialog med andre mulige støttespillere.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

Årsmøte i Syklistene Landsforening

 • Lokallagets representanter på årsmøtet refererte fra SLFs årsmøte 26. oktober 2013
 • Lokallagets erfaringer tilsier at eventuelle forslag må behandles lokalt i god tid før et årsmøte. SLF Asker og Bærum anbefaler at SLF sentralt informerer bedre og jevnlig til lokallagene, spesielt angående den økonomiske situasjonen.

Innspill til sykkelkontakt i Bærum kommune

 • Lokallaget har gitt innspill til hva Bærum kommune bør fokusere på.

Kommende aktiviteter

 • SLF Asker og Bærum har fått en forespørsel fra SLF sentralt om kurs/foredrag for Statoil. Omfanget er så stort at lokallaget må diskutere videre med SLF sentralt.
 • Konferanse om transportplan Oslo/Akershus 5. desember 2013. Lokallaget vil forsøke å delta på konferansen.
 • Lokallaget vil forsøke å få et møte med Statens Vegvesen, Bærum og Asker kommune for å planlegge vintersessongen.

Årsmøte SLF Asker og Bærum

Sakspapirene til årsmøtet 13.11.2013 på Holmen Fjordhotel ble gjennomgått.

Eventuelt

Neste møte: Neste styremøte fastsettes av styret valgt på årsmøte

Referatet ble godkjent på styremøte 18.12.2013

Styrereferat 25.09.2013

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 25.09.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Stig Michalsen, Jostein Birkelund, Steinar Grøtterød og Enno Swets
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 13.08.2013
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Årsmøte SLF Asker og Bærum
 9. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 13.08.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 25. september 2013: 6,265 kr.

Styret har ikke fått tilbakemelding på søknaden om støtte fra Nordea.

SLFAB har dialog med andre mulige støttespillere.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

 • Budstikka: Sykkeltrasé Heggedal - Asker.
 • "Vis Hensyn aksjon" Stabekk skole 30. august 2013. Positiv omtale i Budstikka og blant passerende. Aksjonen var et samarbeid med Stabekk skole.
 • Markalléen: Lokalllaget fortsetter å informere Statens Vegvesen og Bærum kommune om (dårlige) sykkelforhold på strekningen.
 • Lysaker/Stranden: SLF Asker og Bærum følger opp kommunikasjonen med Terje Moe Gustavsen, Statens Vegvesen.
 • Griniveien/Eiksveien: FAU Eiksmarka skole har bedt om et møte med lokallaget.

Kommende aktiviteter

 • Sykkelkontakt i Bærum kommune: Lokallaget har fått en forespørsel om møte med kommunens sykkelkontakt Håvard Eriksson.
 • Vervekampanje: Lokallaget vurderer å avholde en vervekampanje for å få flere medlemmer blant jobbsyklistene.
 • Lokallaget vil forsøke å få et møte med Statens Vegvesen hvor en diskuterer den kommende vintersessongen.

Årsmøte SLF Asker og Bærum

Lokallaget forbereder årsmøte for perioden november 2012 - november 2013. Årsmøte vil bli holdt på Holmen Fjordhotell 13. november 2013.

Innkallelse og dagsorden vil bli sendt til medlemmer med registrert e-post adresse i tillegg til å bli publisert på www.slfab.no.

Eventuelt

 • SLF årsmøte 26. oktober 2013: Lokallaget stiller med 2 representanter med stemmerett i tillegg til 1 observatør.
 • Nytt medlemstilbud: Gnist Trening og Helse

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 31. oktober 2013.

Referat godkjent på styremøte 31. oktober 2013

Styrereferat 13.08.2013

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 13.08.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Morten I Kerr, Stig Michalsen, Jostein Birkelund, Steinar Grøtterød og Per Sannerud
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 04.06.2013
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 04.06.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 13. august 2013: 6,263 kr.

Søknad er sendt Nordea om støtte for 2013.

SLFAB har dialog med andre mulige støttespillere.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

 • Sykkelfelt Eidsletta: Artikkel i Budstikka. Det viser seg å være en "konflike" mellom Statens Vegvesen og Asker kommune om ansvarsforholdet. Dessverre har dette resultert i meget liten progresjon.
 • Eiksveien/Griniveien. Statens Vegvesen har besluttet midlertidig stenging av Eiksveien. Leder av SLF Asker og Bærum vil utarbeide et brev til Akershus Fylkeskommune. Se også Høringssvar fra SLF Asker og Bærum.
 • Lysakerlokket: SLF Asker og Bærum har utvekslet e-post med Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør Statens Vegvesen. Lokallaget følger opp denne saken selv om Lysakerlokket er tilhørende Oslo.
 • Rune Gjøs slutter i SLF og går over til Oslo kommune som Sykkeldirektør. Lokallaget ble orientert om prosessen med å skaffe en ny generalsekretær.

Kommende aktiviteter

 • Vis Hensyn aksjoner: Lokallaget vil holde "Vis Hensyn aksjoner" nær skolene i kommunene. Målet er å redusere konflikten mellom syklister og andre trafikkanter spesielt ved skolestart.
 • Vervekampanje: Lokallaget vurderer å avholde en vervekampanje for å få flere medlemmer blant jobbsyklistene.
 • "Synlig syklist": Lokallaget vil forsøke å få et samarbeid med NAF, Politiet og Trygg Trafikk med fokus på synlige syklister.
 • Etter valget: SLF Asker og Bærum vil forsøke å invitere de valgte representantene på en sykkeltur. Målet er å minne politikerene om de løfter de ga i valgkampen når det gjelder sykkelløsninger.

Eventuelt

 • SLF årsmøte 26. oktober 2013: Lokallaget kan stille med to representanter.
 • Årsmøte SLF Akser og Bærum: Lokallaget vil avholde sitt årsmøte etter SLF årsmøte.
 • Tettere på Asker: Mye av lokallagets fokus er tilknyttet Bærum. Lokallaget vil forsøke å komme "tettere på Asker". Asker er en sykkelby - noe Sandvika ikke er.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 25. september 2013.

Referat godkjent på styremøte 25.09.2013