Styrereferat 18.04.2012

REFERAT STYREMØTE

Dato: 18.04.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Per Sannerud, Morten I Kerr og Stig Michalsen og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

AGENDA

  1. Godkjennelse av innkallelse
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av referat fra Styremøte 07.03.2012
  4. Økonomi/sponsorering
  5. Sykkelens Dag 2012
  6. ”Lysakerløypa”
  7. Medlemstur
  8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent

Godkjenning av referat fra Styremøte 07.03.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside (http://slfab.no/styrereferat). Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi/sponsorering

Statusrapport fra kasserer: Bank 724 kr. Inntektene kommer fra ”Grasrotandelen”.

SLFAB har fått bekreftet at IF Forsikring vil dekke våre kostnader til banneret. Nycomed sponser lokallaget med 5000 kr.

Medlemmer i SLF Asker og Bærum får rabatt hos Birk Sport AS ved å vise gyldig medlemskort.

Sykkelens Dag 2012

Sykkelens Dag 2012 er satt til 5. Mai. Lokallaget vil arrangere Sykkelens Dag både i Sandvika og Asker.

Styret vil søke samarbeid med lokale bedrifter (XXL og G-Sport Asker).

Sykkelens Dag 2012 faller sammen med ”Verdens Aktivitetsdag” i Sandvika og ”Kulturuke” i Asker. Lokallaget vil samarbeide med de nevnte aktiviteter.

Informasjonsmateriell fra Syklistenes Landsforening vil bli distribuert i tillegg til lokal trykksak.

Medlemmer med registrert e-post adresse vil motta invitasjon.

”Lysakerløypa”

Syklistenes Landsforening arrangerte 18. april ”Lysakerløypa” i samarbeid med lokallag og Spinn. Aksjonen ble meget godt mottatt.

Det vil bli arrangert flere aksjoner med ulike tema.

Medlemstur

Lokallaget planlegger medlemstur søndag 3. juni 2012.

Vedlikehold

Styret har vært i dialog med myndighetene vedrørende vedlikehold og feiing av gang-/sykkelveiene. Etter styrets vurdering er det positivt at det ble feiet tidlig, men at flere hovedveier har blitt nedprioritert.

Styret vil forsøke å få møter med myndighetene for å oppsummere vintersessongen.

Kontakt med lokalpolitikere. Lokallaget vil forsøke å få møter med lokale politikere i Asker og Bærum

Eventuelt

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 22. mai 2012.