Styrereferat 22.05.2012

REFERAT STYREMØTE

Dato: 22.05.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

AGENDA

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 18.04.2012
 4. Økonomi
 5. Oppsummering Sykkelens Dag 2012
 6. Oppsummering møter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent

Godkjenning av referat fra Styremøte 18.04.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside (http://slfab.no/styrereferat).

Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Statusrapport fra kasserer: Bank 10,900 kr.

Innbetaling fra IF Forsikring for banner og søtte fra Nycomed.

Tilsagn om støtte fra Nordea er også gitt muntlig.

Oppsummering Sykkelens Dag 2012

Erfaringer fra Asker:

 • Mindre aktivitet og besøk sammenlignet med 2011.
 • Dette kan delvis skyldes dårlig vær, men også plasseringen.

Erfaringer fra Sandvika:

 • Deltakelse i ”Verdens Aktivitetsdag” var meget positiv.
 • Siden standen var inne på Sandvika Storsenter var værforholdene ikke avgjørende.
 • Lokallaget vil om mulig samarbeide med Bærum kommune og Verdens Aktivitetsdag neste år.
 • Samarbeidet med XXL ga positive resultater ved at mange stoppet på standen og fikk informasjon fra lokallaget og SLF.

Felles:

 • Informasjon fra SLF: Nye innmeldingsblanketter fungerte utmerket. Lokallaget delte ut siste nummer av ”På Sykkel” sammen med innmeldingsblankett og annen informasjon. Kart i ulike varianter er meget populære og bør prioriteres sentralt.
 • Samarbeide med G-Sport/XXL må forberedes i god tid.
 • Lokallaget bør prioritere annonse i Budstikka om arrangementet.

Oppsummering møter

Akershus Fylkesting:

Møte med Venstres representant (Siri Engesæth): Jan Henrik Andresen (SLF Asker og Bærum) og Rune Gjøs (SLF) hadde et positivt møte. Klimameldingen forslag om sykkel har ble diskutert.

Statens Vegvesen prosjekt Akershus:

Meget positivt at SLF Asker og Bærum ble invitert for å diskutere Vegvesenets planer. Planene for Høvik stasjon, sykkelvei Slependen-Lysaker og forbindelse Asker sentrum til Holmen ble diskutert.

Akershusbenken på Stortinget:

Rune Gjøs (SLF), Torstein Bremset (SLF Oslo) og Morten I Kerr (SLF Asker og Bærum) møtte Akershusbenken. Flere Stortingsrepresentanter møtte opp. Hovedtema: Velostradaer.

Bærum kommune Veg og Trafikk avd.

Jan Henrik Andresen og Per Sannerud fra lokallaget møtte kommunens Veg og Trafikk avdeling. Formålet med møtet var å bli kjent.

Eventuelt

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 12. juni 2012.