Styrereferat 12.06.2012

Referat styremøte

Dato: 12.06.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Morten I Kerr, Stig Michalsen, Per Sannerud og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

  1. Godkjennelse av innkallelse
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av referat fra Styremøte 22.05.2012
  4. Økonomi/Sponsor
  5. Konkurranse Sykkelens Dag 2012
  6. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 22.05.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Statusrapport fra kasserer: Bank 10,900 kr.

Styret arbeider med å få flere støttespillere. 

Konkurranse Sykkelens Dag 2012

Vinneren av konkurransen i regi av XXL og SLF Asker og Bærum under Sykkelens Dag 2012 er kontaktet og sykkelen er overrakt.

Eventuelt

Styremøte ble avsluttet med grilling.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 5. september 2012.