Styrereferat 27.11.2012

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 27.11.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Sandvika
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, Enno Swets, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

  1. Godkjennelse av innkallelse
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av referat fra Styremøte 09.10.2012
  4. Konstituering av nytt styre
  5. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 09.10.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Konstituering av nytt styre

Konstituering av styret ble foretatt i henhold til SLFs vedtekter for lokalt arbeid (SLF vedtekter for lokalt arbeid).

  • Leder: Jan Henrik Andresen
  • Nestleder og kasserer: Stig Michalsen
  • Sekretær: Steinar Grøtterød
  • Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud og Enno Swets
  • Varamedlem: Morten I Kerr

Eventuelt

Styret i SLF Asker og Bærum hadde invitert Emil fra SLF til møtet og en hyggelig juleavslutning.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 16. januar 2013 kl 19:00-21:00