Styrereferat 07.03.2012

Referat styremøte

Dato: 07.03.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

  1. Godkjennelse av innkallelse
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av referat fra Styremøte 30.01.2012
  4. Økonomi/Sponsor
  5. Sykkelens Dag 2012
  6. Oslopakke 3
  7. Vintersykling
  8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 30.01.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi/sponsing

Statusrapport fra kasserer: Bank 724 kr. Inntektene kommer fra ”Grasrotandelen”.

SLFAB har fått bekreftet at IF Forsikring vil dekke våre kostnader til banneret. Kasserer følger opp mot IF Forsikring.

Styret vil kontakte lokale bedrifter med forespørsel om sponsing.

Samarbeidspartnere vil få tilbud om logo på lokallagets hjemmeside i tillegg til foredrag om sykling etc.

Sykkelens Dag 2012

Sykkelens Dag 2012 er satt til 5. Mai. Lokallaget vil arrangere Sykkelens Dag både i Sandvika og Asker.

Styret vil søke samarbeid med lokale bedrifter (XXL og G-Sport Asker).

Sykkelens Dag 2012 faller sammen med ”Verdens Aktivitetsdag” i Sandvika og ”Kulturuke” i Asker. Lokallaget vil samarbeide med de nevnte aktiviteter.

Informasjonsmateriell fra Syklistenes Landsforening vil bli distribuert i tillegg til lokal trykksak.

Arrangementet vil bli annonsert i Budstikka. Medlemmer med registrert e-post adresse vil motta invitasjon.

Oslopakke 3

Styret arbeider sammen med SLF om en kronikk i Aftenposten. Det skal fokuseres på ”ekspressykkelvei”.

Lokallaget vil sammen med andre lokallag i Akershus forsøke å få til et møte med politikere og myndigheter.

Vintersykling

Lokallaget har gjennom hele vinteren gitt jevnlige rapporter om forholdene til Statens Vegvesen. Styret vil sammenfatte sesongen i en rapport for diskusjon med Statens Vegvesen og kommunene.

Grunnet en tidlig vår har styret anmodet kommunene om å starte feiingen. SLF Asker og Bærum anbefaler flere runder med feiing med fokus på hovedveiene.

Eventuelt

Innstikk i ”På Sykkel” vil bli utarbeidet.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 18. april 2012.

Vedtatt på styremøte 18.04.2012