Griniveien

Arbeidet med ny G/S på Griniveien starter nå

"Sykkel i Bærum" informerer på sine Facebooksider at arbeidet med den nye G/S på Griniveien starter i august 2017.

Nå i august starter arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, fra Eiksveien til Fossumveien. Prosjektet er prioritert i Bærum kommunes sykkelstrategi og er viktig for å få en sammenhengende gang- og sykkelrute langs Griniveien til Oslo. Den nye gang- og sykkelveien blir 1,1 kilometer lang og skal ligge parallelt med Griniveien og kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelvei ved Eiksveien.

I tillegg til gang- og sykkelvei skal det etableres rundkjøring i krysset Griniveien og Vollsveien. Ny gang- og sykkelvei er planlagt ferdigstilt ved årskifte 2018/2019. Det etableres midlertidig omkjøringsveier i anleggsperioden, og for kjørende fra Vollsveien i retning Oslo blir Grinidammen omkjøringsvei med avkjøring inn på Griniveien ved Speiderhuset. Dette vil i en periode medføre økt trafikk for de syklende som benytter seg av Grinidammen.

Kart: Sykkel i Bærum

 Mer om Bærum kommunes sykkelstrategi kan du lese her.