Skilting av sykkelfelt

Bærum kommune bruker ikke skiltmyndigheten

SLF Asker og Bærum har tatt opp spørsmålet om skilting av sykkelfelt. Dessverre viser det seg at Bærum kommune IKKE bruker den skiltmyndighet de er tildelt. I følge de opplysninger vi har vil Bærum kommune kun bruke skilt 521.1 der de opplever problemer med parkering!

Dette betyr i praksis at det ikke finnes sykkelfelt i Bærum - og mange kilometer med oppmerking har ingen juridisk kraft.. Lokallaget kan ikke begripe at Bærum kommune kan sette seg over nasjonale skiltforskrifter og lovverk.

SLF Asker og Bærum vil ta dette problemet opp med Bærum kommune, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen.

Se også Sykkelskilt i Bærum kommune