Prosjekt "Sykkel i Bærum"

Folkemøte/workshop i Bærum

Det planlegges en workshop 14. eller 15. mars 2016 i Sandvika hvor Bærum kommune vil markere oppstart av prosjektet «Sykkel i Bærum» og ny sykkelstrategi/handlingsplan.

Dagen vil også markere oppstart av en lengre medvirkningsprosess hvor innbyggere bl.a. oppfordres til å tegne inn hvor de ønsker å sykle i en ny kartportal vi nå får utviklet.

Møtet planlegges å bli holdt på kveldstid.

Vi vil publisere oppdatert informasjon fortløpende. SLF Asker og Bærum vil stille på møtet.

Hovedsykkelveinett Bærum kommune